Entries by Luật Vạn Phúc

Dịch vụ thành lập công đoàn tại doanh nghiệp

Theo quan điểm của các nhà quản lý doanh nghiệp: “Dung hòa được lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động chính là một “phương thuốc” hữu hiệu để thúc đẩy một doanh nghiệp phát triển bền vững”. Nhưng thực tế lại cho thấy, quyền lợi của người lao động – của nhóm chủ thể được […]

Thay đổi điạ điểm thực hiện dự án công ty nước ngoài

Thay đổi địa chỉ công ty nước ngoài thường gắn với việc thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư được quy định trên giấy chứng nhận đầu tư. Việc thay đổi địa điểm đầu tư công ty nước ngoài thường sẽ rất phức tạp hơn đối với công ty Việt Nam. Đặc […]