BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Rate this post

Khi ly hôn, nhiều cặp vợ chồng không yêu cầu Tòa án giải quyết về vấn đề tài sản bởi theo quy định của pháp luật việc yêu cầu chia tài sản tại Tòa án sẽ phải chịu tiền án phí. Đó là một quyết định đúng đắn, vì số tiền án phí mà các bên phải nộp sẽ không nhỏ nếu việc chia tài sản được thực hiện bởi Tòa. Tuy nhiên, khi đã quyết định ly hôn thì vấn đề tài sản cũng cần được giải quyết. Vậy làm thế nào để tài sản chung được chia hợp pháp mà không tốn tiền án phí, Biên bản thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn sẽ là một lựa chọn hoàn hảo.

bien ban thoa thuan chia tai san khi ly hon
bien ban thoa thuan chia tai san khi ly hon

Một văn bản thỏa thuận phân chia tài sản khi ly hôn thông thường sẽ có những nội dung sau

 1. Thông tin về nhân thân của vợ chồng
 2. Thông tin về tài sản
 3. Nội dung phân chia tài sản mà vợ chồng thống nhất khi thỏa thuận.
 4. Chữ ký, điểm chỉ của vợ chồng.

Dưới đây là mẫu thỏa thuận chia tài sản khi ly hôn để các bạn tham khảo

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN THỎA THUẬN
PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG

 

Hôm nay, ngày……tháng….…năm……… Chúng tôi gồm:

BÊN THỨ NHẤT (BÊN A)

Họ và tên : ………………….
Năm sinh : ………………….
CMND số : ……….. do công an tỉnh …….. cấp ngày …….
Thường trú tại : ………………..
Điện thoại : …………………

BÊN THỨ HAI (BÊN B)

Họ và tên : …………………
Năm sinh : …………………
CMND số : ……… do công an tỉnh ……… cấp ngày ……..
Thường trú tại : . ………………..
Điện thoại : …………………

Là vợ chồng theo giấy chứng nhận kết hôn số: ….., quyển số: ….. do UBND ….. cấp ngày …….. Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được khối tài sản chung sau:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: ……., số vào sổ cấp giấy chứng nhận: …… do Sở Tài nguyên và Môi trường ………… cấp ngày ……….., tên người sử dụng đất: ………, cụ thể như sau:

–       Thửa đất số : ……
–       Tờ bản đồ số : …….
–       Địa chỉ thửa đất : ……..
–       Diện tích : …….. m2      Bằng chữ: Sáu trăm mười sáu phẩy bốn mét vuông
–       Hình thức sử dụng : Sử dụng riêng
–       Mục đích sử dụng : ……
–       Thời hạn sử dụng : ……….
–       Nguồn gốc sử dụng : ………

Nay để thuận tiện cho mỗi bên trong việc sử dụng và định đoạt tài sản, bằng văn bản này chúng tôi thống nhất thỏa thuận chia tài sản chung nêu trên của chúng tôi như sau:

 1. Toàn bộ tài sản là quyền sử dụng đất nêu trên và tài sản gắn liền trên đất được chia cho ông/bà ….  
 2.  Ông/bà………có trách nhiệm giao toàn bộ các giấy tờ liên quan đến tài sản và tài sản đã chia cho bà/ông …..
 3. Chúng tôi cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
 • Những thông tin về nhân thân, tài sản và nội dung đã nêu trong Văn bản Thỏa thuận về tài sản này là đúng sự thật.
 • Văn bản Thỏa thuận này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc và không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập thỏa thuận này nhằm trốn tránh nghĩa vụ về tài sản.
 • Tài sản phân chia thuộc về ai thì cá nhân người đó có nghĩa vụ làm thủ tục đăng ký quyền tài sản và được toàn quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của Pháp luật.
 • Do tài sản nêu trong văn bản tại thời điểm phân chia có đứng tên ông/bà….. , nên nếu bà/ông…. có nhu cầu chuyển nhượng thửa đất trước khi làm thủ tục đăng ký quyền tài sản theo Văn bản thỏa thuận này, ông/ bà ….cam kết sẽ phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ bà/ông ….trong việc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Toàn bộ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng tài sản này sẽ thuộc quyền sở hữu của cá nhân bà/ông …..
 • Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thỏa thuận và ký kết văn bản này.
 • Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ văn bản thoả thuận chia tài sản chung này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên.
 • Chúng tôi đã tự đọc toàn bộ văn bản, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Văn bản và ký, điểm chỉ vào Văn bản này. Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Văn bản này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bản gồm 04 (bốn) trang có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Bên A Bên B

Lưu ý: Nội dung văn bản nêu trên là mẫu để quý khách tham khảo, quý khách cần có ý kiến của luật sư để có 1 văn bản hợp pháp về nội dung thỏa thuận và đảm bảo về mặt hình thức theo quy định. Liên hệ với luật sư của chúng tôi để được tư vấn soạn thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat