Lưu trữ thẻ: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, công ty gồm:

  1. Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
  2. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp, thay đổi thông tin kê khai thuế;
  3. Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp;
  4. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
  5. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty;
  6. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  7. Đăng ký thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp ( thay đổi số và ngày cấp CMND; địa giới hành chính.

Qúy khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

0932350835
wechat