Tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư công ty nước ngoài tại Bình Dương

5/5 - (3 bình chọn)

Hạng mục tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án là những nội dung bắt buộc trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư thường các nhà đầu tư thực hiện thay đổi điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư do trước đây khi xin giấy chứng nhận đầu tư lần đầu thường nhà đầu tư chưa nắm được mức độ dự án đầu tư có thể đăng ký vốn đầu tư thấp để đầu tư thăm dò tại Việt Nam hoặc đăng ký số vốn quá cao không có khả năng góp.

Qua bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý khách có hiểu rõ quy định pháp luật định nghĩa vốn đầu tư là gì? Và vốn góp thực hiện dự án là gì? Ngoài ra chúng tôi tư vấn qúy khách trình tự thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn nước ngoài) hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư. Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương

Hiểu đúng về tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án.

 • Tổng vốn đầu tư của dự án: Bao gồm vốn cố định (chi phí bồi thường, tái định cư; chi phí thuê đất; chi phí xây dựng; chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu; chi phí khác hình thành TSCĐ; chi phí dự phòng) và vốn lưu động.
 • Vốn đầu tư: Vốn đầu tư của dự án là bao gồm phần vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án, được ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Vốn huy động đã thực hiện được hiểu bao gồm: Vốn vay (vay từ nước ngoài, vay công ty mẹ, vay ngân hàng) và vốn huy động khác (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, huy động từ khách hàng,…
 • Vốn góp thực hiện dự án: Là vốn nhà đầu tư phải thực góp để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài

Trường hợp 1: Tăng tổng vốn đầu tư không thực hiện tăng vốn góp thực hiện dự án.

Việc tăng tổng vốn đầu tư nhằm vào mục đích công ty có nhu cầu huy động vốn vay từ nước ngoài, vay công ty mẹ, vay ngân hàng. Đối với hình thực tăng vốn này công ty tại Việt Nam chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh hạng mục tổng vốn đầu tư).

Thủ tục tài liệu cần chuẩn bị gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
 • Văn bản báo cáo tiến độ dự án đầu tư.
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư;
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần cần có thêm biên bản bản họp về việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm liền của công ty mẹ, giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư, văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của ngân hàng.

Thời gian thực hiện thủ tục 10 đến 15 ngày làm việc tùy vào quy định của mỗi địa phương.

Trường hợp 2: Tăng tổng vốn đầu tư dẫn đến tăng vốn góp thực hiện dự án, tăng vốn điều lệ công ty.

Đối với trường hợp này ngoài thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn góp thực hiện dự án thì phải tăng vốn điều lệ. công ty cần thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài

Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh hạng mục tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án). Doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu như trường hợp 1 chúng tôi nêu trên.

 • Bước 2: Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Sau khi nhà đầu tư góp vốn đủ theo vốn góp thực hiện dự án đầu tư quy định trên giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp đủ vốn công ty phải thực hiện thủ tục thông báo về việc tăng vốn điều lệ công ty cho Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tục tăng vốn điều lệ được đề cập cụ thể tại mục 3 dưới đây.

Lưu ý: Hiện nay nhiều doanh nghiệp thường thực hiện bước 2 trước sau đó mới thực hiện góp vốn sau. Việc làm này trái quy định của luật doanh nghiệp nên có thể bị thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Thủ tục điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Để thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo các bước mà chúng tôi đề cập dưới đây:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ. Bạn có thể nộp hồ sơ online qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:
  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
  • Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần thì cần kèm theo:a) Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

   b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

 • Bước 2: Nếu nộp hồ sơ online, doanh nghiệp theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua Cổng thông tin. Nếu nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận sẽ trao biên nhận, đến ngày trả kết quả, bạn liên hệ trực tiếp Bộ phận một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả. Nếu là thông báo sửa đổi, bổ sung, bạn tiến hành sửa đổi, bổ sung theo nội dung thông báo.

Dịch vụ tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư công ty nước ngoài tại Bình Dương

Nội dung Dịch vụ của Luật Vạn Phúc Lộc 

 • Tư vấn pháp luật: Luật sư của Luật Vạn Phúc Lộc sẽ tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư cho công ty nước ngoài.
 • Soạn thảo hồ sơ: Luật Vạn Phúc Lộc sẽ soạn thảo đầy đủ, chính xác hồ sơ tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư cho công ty nước ngoài theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ và theo dõi kết quả: Luật Vạn Phúc Lộc sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và theo dõi sát sao tiến độ giải quyết hồ sơ.
 • Thẩm định hồ sơ: Luật Vạn Phúc Lộc sẽ thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ trước khi nộp cho khách hàng để đảm bảo hồ sơ đầy đủ, chính xác và đáp ứng mọi yêu cầu của pháp luật.
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan: Luật Vạn Phúc Lộc sẽ tư vấn cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư cho công ty nước ngoài như: việc huy động vốn, phân chia lợi nhuận, nghĩa vụ thuế, v.v.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Luật Vạn Phúc Lộc

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Luật Vạn Phúc Lộc sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư cho công ty nước ngoài.
 • Yên tâm, an toàn: Luật Vạn Phúc Lộc sẽ đảm bảo việc tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư cho công ty nước ngoài của khách hàng được thực hiện đúng quy định pháp luật và an toàn, hiệu quả.
 • Dịch vụ chuyên nghiệp: Luật Vạn Phúc Lộc cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao.

Việc lựa chọn dịch vụ hỗ trợ từ các công ty luật uy tín như Luật Vạn Phúc Lộc là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo việc tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư công ty nước ngoài tại Bình Dương được thực hiện đúng quy định pháp luật. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ ngay với Luật Vạn Phúc Lộc để được tư vấn chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat