Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương

5/5 - (1 bình chọn)

Việc lập hồ sơ và xin giấy phép đầu tư nước ngoài vào Việt Nam khá là phức tạp và rắc rối. Đòi hỏi nhà đầu tư phải am hiểu pháp Luật về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Công ty Luật Vạn Phúc Lộc chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của khách hàng.

Nhằm giúp Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để được các giấy phép, phê chuẩn cần thiết thành lập công ty, dự án đầu tư, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện tại các địa phương khác nhau trong lãnh thổ Việt nam và ở nước ngoài; Để giảm các chi phí, tốn thời gian của Doanh nghiệp thì hãy liên hệ cho chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, thay mặt khách hàng nộp hồ sơ dự án và theo dõi việc thẩm định hồ sơ dự án tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Giúp quý Doanh nghiệp soạn thảo, xem xét, và kiểm tra tính hợp pháp và tính trung thực của các giấy tờ pháp lý, các hợp đồng và tài liệu liên quan đến dự án hoặc của đối tác kinh doanh của khách hàng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của Doanh nghiệp trong dự án dự định đầu tư.

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài Công ty Luật Vạn Phúc Lộc cung cấp gồm:

 • Xin cấp giấy phép đầu tư cho nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức, công ty nước ngoài vào Việt Nam;
 • Xin cấp giấy phép đầu tư gắn với thành lập dự án, doanh nghiệp, chi nhánh công ty nước ngoài cho nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức, công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đăng ký thành lập doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, nội dung hoạt động cho dự án đầu tư, doanh nghiệp, chi nhánh gắn với dự án đầu tư cho nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức, công ty nước ngoài tại Việt Nam;
 • Đăng ký thẩm tra dự án đầu tư

Công việc chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài cho công ty, nhà đầu tư nước ngoài tại Bình Dương như sau:

 1. Tư vấn, phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp giữa yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tìm ra các giải pháp khả thi cho nhà đầu tư lựa chọn và quyết định.
 2. Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư trong nước và nước ngoài, đặc biệt là các ưu đãi về tiền thuê đất và ưu đãi về thuế dành cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 3. Tư vấn, hướng dẫn các nhà đầu tư lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư.
 4. Tư vấn thành lập doanh nghiệp (Công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên trở lên), chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; tư vấn lựa chọn mô hình và cơ cấu tổ chức quản lý công ty (trường hợp dự án đầu tư gắn với thành lập doanh nghiệp); tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh.
 5. Soạn thảo hồ sơ xin cấp mới hoặc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
 6. Tham gia đàm phán ký kết các văn bản như thỏa thuận nguyên tắc đầu tư, hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, điều lệ công ty.
 7. Cử luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của nhà đầu tư trong việc lập dự án, mua bán, sát nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tư vấn chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
 8. Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị các giấy tờ pháp lý và tài chính.
 9. Dịch thuật, công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài.
 10. Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chỉnh giấy phép đầu tư.
 11. Đăng ký thành lập doanh nghiệp, khắc con Dấu cho Doanh nghiệp.

Một số hình thức đầu tư nước ngoài tại Bình Dương cho Quý Doanh nghiệp tham khảo.

Thứ nhất: Hình thức đầu tư trực tiếp

Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư.
– Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư
 • Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư theo hình thức 100% vốn để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
 • Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam được hợp tác với nhau và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài mới.
 • Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
– Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài:
 •  Nhà đầu tư nước ngoài được liên doanh với nhà đầu tư trong nước để đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
 •   Doanh nghiệp thành lập theo quy định trên được liên doanh với nhà đầu tư trong nước và với nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
 • Doanh nghiệp thực hiện đầu tư theo hình thức liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được thành lập và hoạt động kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
– Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa một hoặc nhiều nhà đầu tư nước ngoài với một hoặc nhiều nhà đầu tư trong nước (sau đây gọi tắt là các bên hợp doanh) thì nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có quy định về quyền lợi, trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên hợp doanh.
 •  Hợp đồng hợp tác kinh doanh được ký giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau để tiến hành đầu tư, kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và pháp luật có liên quan.
 •  Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban điều phối để thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban điều phối do các bên hợp doanh thỏa thuận. Ban điều phối không phải là cơ quan lãnh đạo của các bên hợp doanh.
 • Bên hợp doanh nước ngoài được thành lập văn phòng điều hành tại Việt Nam để làm đại diện cho mình trong việc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh.
 • Văn phòng điều hành của bên hợp doanh nước ngoài có con dấu; được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi các quyền và nghĩa vụ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Thứ hai, hình thức đầu tư gián tiếp

 • Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Thứ ba, đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp

 •  Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp để tham gia quản lý hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp nhận sáp nhập, mua lại kế thừa các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập, mua lại, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.
 • Nhà đầu tư khi góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phải: thực hiện các quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về tỷ lệ góp vốn, hình thức đầu tư và lộ trình mở cửa thị trường; tuân thủ các quy định về điều kiện tập trung kinh tế của pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về doanh nghiệp; đáp ứng điều kiện đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Tư vấn đầu tư 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat