Thủ tục điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Rate this post

Thủ tục điều chỉnh tăng giảm vốn dự án đầu tư nước ngoài thường rất phức tạp và yêu cầu việc soạn thảo hồ sơ chặt chẽ đúng quy định. Khi nhà đầu tư có sự thay đổi vốn phải điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư của nhà đầu tư.

Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 quy định về thủ tục điều chỉnh Tăng giảm vốn đầu tư nước ngoài  gồm:

 1. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ nộp taị sở kế hoạch và đầu tư Bình Dương gồm: 

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Tăng giảm vốn công ty nước ngoài ;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1, Điều 33 của Luật Đầu tư liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đề xuất nội dung dự án đầu tư, bao gồm các nội dung điều chỉnh: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 •  Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

2. Thời hạn điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương.

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài và thông báo cho nhà đầu tư để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên theo quy định của pháp luật.

3. Quy trình điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tại Bình Dương đến thời điểm hiện tại thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư thông qua việc thực hiện tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nội dung đăng ký kinh doanh trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp cũ. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sử dụng cùng số với mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Thực hiện thủ tục điều chỉnh và cấp tăng giảm vốn công ty nước ngoài  (phần dự án đầu tư cũ) theo thủ tục đầu tư;
 • Bước 3: Đăng Thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Bước 4: Cấp lại dấu của doanh nghiệp theo thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tức là mã số thuế của doanh nghiệp) theo đúng như ghi nhận hiện tại của doanh nghiệp trong nước.
 • Bước 5: Đăng bố cáo mẫu dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.

Luật Vạn Phúc chuyên thực hiện dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ:

CÔNG TY TƯ VẤN VẠN PHÚC LUẬT
Trụ sở chính: 135, đường Lê Lợi, P. Hòa Phú , T.p Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại:  0650 650 7999   –  0932.350.835  –  0978 369 986
Website: www.luatvanphuc.vn                    Email:luatsu@luatvanphuc.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat