Tăng vốn điều lệ, vốn đầu tư công ty nước ngoài

5/5 - (3 bình chọn)

Hạng mục tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án là những nội dung bắt buộc trên giấy chứng nhận đầu tư. Trong quá trình đầu tư thực hiện dự án đầu tư thường các nhà đầu tư thực hiện thay đổi điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư do trước đây khi xin giấy chứng nhận đầu tư lần đầu thường nhà đầu tư chưa nắm được mức độ dự án đầu tư có thể đăng ký vốn đầu tư thấp để đầu tư thăm dò tại Việt Nam hoặc đăng ký số vốn quá cao không có khả năng góp.

Qua bài viết này chúng tôi sẽ giúp quý khách có hiểu rõ quy định pháp luật định nghĩa vốn đầu tư là gì? Và vốn góp thực hiện dự án là gì? Ngoài ra chúng tôi tư vấn qúy khách trình tự thủ tục điều chỉnh tăng vốn đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài ( 100% vốn nước ngoài) hoạt động theo giấy chứng nhận đầu tư. Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài ở Bình Dương

Hiểu đúng về tổng vốn đầu tư và vốn góp thực hiện dự án.

Tổng vốn đầu tư của dự án: bao gồm vốn cố định (chi phí bồi thường, tái định cư; chi phí thuê đất; chi phí xây dựng; chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu; chi phí khác hình thành TSCĐ; chi phí dự phòng) và vốn lưu động.

Vốn đầu tư: của dự án là bao gồm phần vốn góp của nhà đầu tư và vốn do nhà đầu tư huy động để thực hiện dự án, được ghi trong Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Vốn huy động đã thực hiện được hiểu bao gồm: vốn vay (vay từ nước ngoài, vay công ty mẹ, vay ngân hàng) và vốn huy động khác (phát hành cổ phiếu, trái phiếu, huy động từ khách hàng,…

Vốn góp thực hiện dự án: Là vốn nhà đầu tư phải thực góp để thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tục tăng vốn đầu tư công ty nước ngoài

Đối với trường hợp tăng tổng vốn đầu tư:

Trường hợp 1: Tăng tổng vốn đầu tư không thực hiện tăng vốn góp thực hiện dự án.

Việc tăng tổng vốn đầu tư nhằm vào mục đích công ty có nhu cầu huy động vốn vay từ nước ngoài, vay công ty mẹ, vay ngân hàng. Đối với hình thực tăng vốn này công ty tại Việt Nam chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh hạng mục tổng vốn đầu tư).

Thủ tục tài liệu cần chuẩn bị gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư.
  • Văn bản báo cáo tiến độ dự án đầu tư.
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư;
  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần cần có thêm biên bản bản họp về việc điều chỉnh tăng tổng vốn đầu tư;
  • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 2 năm liền của công ty mẹ, giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư, văn bản cam kết hỗ trợ tài chính của ngân hàng.

Thời gian thực hiện thủ tục 10 đến 15 ngày làm việc tùy vào quy định của mỗi địa phương.

Trường hợp 2: Tăng tổng vốn đầu tư dẫn đến tăng vốn góp thực hiện dự án, tăng vốn điều lệ công ty.

Đối với trường hợp này ngoài thực hiện thủ tục điều chỉnh tăng vốn góp thực hiện dự án thì phải tăng vốn điều lệ. công ty cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài

Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh hạng mục tổng vốn đầu tư, vốn góp thực hiện dự án). Doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu như trường hợp 1 chúng tôi nêu trên.

Bước 2: Tăng vốn điều lệ công ty nước ngoài

Sau khi nhà đầu tư góp vốn đủ theo vốn góp thực hiện dự án đầu tư quy định trên giấy chứng nhận đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày góp đủ vốn công ty phải thực hiện thủ tục thông báo về việc tăng vốn điều lệ công ty cho phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư.

Lưu ý: hiện nay nhiều doanh nghiệp thường thực hiện bước 2 trước sau đó mới thực hiện góp vốn sau. Việc làm này trái quy định của luật doanh nghiệp nên có thể bị thanh tra sở kế hoạch đầu tư xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Thủ tục điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat