Kế hoạch số 761/KH-STC của STC tỉnh Bình Dương ngày 03/03/2022

Rate this post

Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; số hóa hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương năm 2022 được Sở Tài chính ban hành tại Kế hoạch số 761/KH-STC ngày 03/3/2022
Kế hoạch số 761/KH-STC được đề ra nhằm từng bước tham gia giải quyết TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Để thực hiện được Kế hoạch trên cần có sự phối hợp chặt chẽ từ các sở, ban, ngành liên quan và các đơn vị thuộc sở để từng bước hình thành và hoàn thiện một số nội dung trọng tâm sau:
1. Cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.
2. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
3. Thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đối với kết quả thuộc thẩm quyền của Sở để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Lưu trữ hoặc chia sẻ thông tin giải quyết TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước (các thông tin, giấy tờ, tài liệu của cá nhân, tổ chức đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC đều được lưu trữ và chia sẻ).
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 761/KH-STC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat