Kế hoạch số 1635/KH-STC của STC tỉnh Bình Dương ngày 09/05/2022

Rate this post

Ngày 09/05/2022, Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 1635/KH-STC Kế hoạch về tăng cường thực hiện công tác CCHC nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2022.
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 1635/KH-STC quy định cụ thể quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, người lao động về các nội dung của chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chings, ngân sách.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 1635/KH-STC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat