Kế hoạch số 652/KH-STC của STC tỉnh Bình Dương ngày 22/02/2022

Rate this post

Ngày 22/02/2022, Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương Ban hành Kế hoạch số 652/KH-STC Kế hoạch Công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Bình Dương năm 2022 .
Căn cứ Kế hoạch số 6832/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Tài Chính tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 652/KH-STC quy định cụ thể mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ của Sở Tài chính.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Kế hoạch số 652/KH-STC dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat