Entries by Luật Vạn Phúc

Thủ tục xin cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm tại Bình Dương

Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định chặt chẽ về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là điều kiện bắt buộc phải có khi doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Nếu Doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cơ sở đã đi vào hoạt […]

Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Luật Đầu tư năm 2014 quy định khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư liên quan đến tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ trong giấy phép kinh doanh, nội dung dự án đầu tư, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức […]

Thủ tục điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Thủ tục điều chỉnh tăng giảm vốn dự án đầu tư nước ngoài thường rất phức tạp và yêu cầu việc soạn thảo hồ sơ chặt chẽ đúng quy định. Khi nhà đầu tư có sự thay đổi vốn phải điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư của nhà đầu tư. Luật […]

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai

 Khi nhà Đầu tư có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Việc điều chỉnh thường rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Công ty Vạn Phúc Luật hướng dẫn thủ […]

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai

Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 là một điểm sáng cho nhà Đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại Bình Dương, Đồng Nai cũng như trong cả nước, Luật có rất nhiều quy định mới so với trước đây và đã giảm bớt được quy trình đăng ký và […]

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Bình Dương

Trong lúc Quý khách đang thắc mắc về đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện cần những giấy tờ gì? Thủ tục, Hồ sơ soạn như thế nào cho hợp lý để được Sở kế hoạch và Đầu Tư chấp nhận. Công ty Tư Vấn Vạn Phúc Luật xin được hướng dẫn […]