Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự

Rate this post

Tranh chấp dân sự là những tranh chấp xảy ra giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự về các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Trong bài viết hôm nay, Luật Vạn Phúc Lộc sẽ phân tích và hướng dẫn chi tiết thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự. Cùng theo dõi để tham khảo nhé!

Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự
Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự

Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 • Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh, trừ trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định của Luật tài nguyên nước.
 • Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 • Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Dịch vụ giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại tại Bình Dương

Thẩm quyền của Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự 

Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự theo cấp

Tòa án nhân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của BLTTDS 2015, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

Toà án nhân dân tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 35 của Bộ luật này;
 • Những tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 35 BLTTDS (thuộc thẩm quyền của cấp huyện) mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 35 BLTTDS.
 • Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 35 của BLTTDS mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh tự mình lấy lên để giải quyết khi xét thấy cần thiết hoặc theo đề nghị của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

 • Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của BLTTDS;
 • Các đương sự có quyền tự thỏa thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của BLTTDS
 • Đối tượng tranh chấp là bất động sản thì chỉ Tòa án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật dân sự tại Bình Dương

Thời hạn giải quyết tranh chấp dân sự

Thời hạn chuẩn bị xét xử các vụ án dân sự, trừ các vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn hoặc vụ án có yếu tố nước ngoài là 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng.

Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp về dân sự gồm:

 • Đơn khởi kiện.
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh người đứng tên khởi kiện là người có quyền khởi kiện.
 • Giấy CMND (hộ chiếu); hộ khẩu.
 • Hợp đồng (nếu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng).
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu từng loại tài sản (tranh chấp tài sản).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất tranh chấp (nếu tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất).
 • Biên bản hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đang tranh chấp (phải đúng theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) (Đối với tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất thì không phải nộp biên bản hòa giải này).
 • Nếu tranh chấp có liên quan đến những người trong cùng một hàng thừa kế thì phải kê khai đầy đủ những người này và nộp giấy khai sinh hoặc chứng cứ chứng minh những người này là cùng một hàng thừa kế (nếu có người trong cùng một hàng thừa kế chết thì kê khai tiếp những người thừa kế theo pháp luật của người này và nộp kèm chứng cứ chứng minh là người thừa kế của họ).
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

 • Tranh chấp dân sự được coi là dạng tranh chấp phổ biến nhất hiện nay. Do quy định của pháp luật thường xuyên thay đổi khiến cho những tranh chấp dân sự trở nên phức tạp, nhiều người mất phương hướng và không thể tự mình giải quyết.
 • Công ty Luật Vạn Phúc Lộc với đội ngủ Luật sư có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn của mình Luật sư sẽ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tại Tòa án sẽ giúp khách hàng giải quyết được vụ việc tranh chấp nhanh chống, hiệu quả trên cơ sở tài liệu của khách cung cấp.
 • Khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự Công ty Luật Vạn Phúc Lộc sẽ định hướng cho khách hàng xác định được các nội dung sau:
 • Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, xác định nội dung vụ kiện, đối tượng tranh chấp, tòa án có thẩm quyền, thời hiệu khởi kiện, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của hồ sơ;
 • Đưa ra phướng án cụ thể giải quyết tranh chấp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng cho khách hàng;
 • Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tiến hành điều tra, phân tích, thu thập các chứng cứ cần thiết, kiểm tra đánh giá chứng cứ trước khi giao nộp trướcTòa án;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tại tòa án các cấp trong các vụ án liên quan đến quan hệ dân sự có tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại Tòa án.

Luật Vạn Phúc Lộc chuyên thực hiện dịch vụ khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: Thủ tục giải quyết vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại

Việc nắm rõ quy trình và thủ tục khởi kiện sẽ giúp có thể khởi kiện đúng thời hạn, đúng thẩm quyền và đảm bảo tính hợp pháp của vụ án. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Luật Vạn Phúc Lộc để được giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat