Thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự

Rate this post

Tranh chấp dân sự là những tranh chấp xảy ra giữa các chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự về các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự như sau:

I. Những tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

 •  Tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản.
 • Tranh chấp về hợp đồng dân sự.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp các bên đều có mục đích lợi nhuận.
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.
 • Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 • Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 • Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

II. Thẩm quyền của Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự 

 1. Thẩm quyền Tòa án giải quyết tranh chấp dân sự theo cấp:

        Tòa án nhân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

 •  Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 •  Tranh chấp về kinh doanh, thương mại quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h và i khoản 1 Điều 29 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Tranh chấp về lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Toà án nhân dân tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc sau đây:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật này, trừ những tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 1 Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này, trừ những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện quy định tại khoản 2 Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Tranh chấp, yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự;.
 • Toà án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án nhân dân cấp huyện quy định tại Điều 33 của Bộ luật này mà Toà án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết.
 1. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ:
 •  Toà án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 •  Các đương sự có quyền tự thoả thuận với nhau bằng văn bản yêu cầu Toà án nơi cư trú, làm việc của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cá nhân hoặc nơi có trụ sở của nguyên đơn, nếu nguyên đơn là cơ quan, tổ chức giải quyết những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 25, 27, 29 và 31 của Bộ luật tố tụng dân sự;
 • Toà án nơi có bất động sản có thẩm quyền giải quyết những tranh chấp về bất động sản.

III. Thời hạn giải quyết tranh chấp dân sự.

 • Đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật tố tụng dân sự, thời hạn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án;
 •  Đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật tố tụng dân sự, thời hạn là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Toà án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không quá hai tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định như trên.

IV. Hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp về dân sự gồm:

 • Đơn khởi kiện.
 • Tài liệu, chứng cứ chứng minh người đứng tên khởi kiện là người có quyền khởi kiện.
 • Giấy CMND (hộ chiếu); hộ khẩu.
 • Hợp đồng (nếu tranh chấp phát sinh từ hợp đồng).
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu từng loại tài sản (tranh chấp tài sản).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất tranh chấp (nếu tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất).
 • Biên bản hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đang tranh chấp (phải đúng theo trình tự thủ tục quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014) (Đối với tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất, chia tài sản chung của vợ chồng là quyền sử dụng đất thì không phải nộp biên bản hòa giải này).
 • Nếu tranh chấp có liên quan đến những người trong cùng một hàng thừa kế thì phải kê khai đầy đủ những người này và nộp giấy khai sinh hoặc chứng cứ chứng minh những người này là cùng một hàng thừa kế (nếu có người trong cùng một hàng thừa kế chết thì kê khai tiếp những người thừa kế theo pháp luật của người này và nộp kèm chứng cứ chứng minh là người thừa kế của họ).
 • Các tài liệu, chứng cứ khác chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao).

V. Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

 • Tranh chấp dân sự được coi là dạng tranh chấp phổ biến nhất hiện nay. Do quy định của pháp luật thường xuyên thay đổi khiến cho những tranh chấp dân sự trở nên phức tạp, nhiều người mất phương hướng và không thể tự mình giải quyết.
 • Công ty Luật Vạn Phúc với đội ngủ Luật sư có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn của mình Luật sư sẽ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tại Tòa án sẽ giúp khách hàng giải quyết được vụ việc tranh chấp nhanh chống, hiệu quả trên cơ sở tài liệu của khách cung cấp.
 • Khi có yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự Công ty Luật Vạn Phúc sẽ định hướng cho khách hàng xác định được các nội dung sau:
 • Xác định quan hệ pháp luật tranh chấp, xác định nội dung vụ kiện, đối tượng tranh chấp, tòa án có thẩm quyền, thời hiệu khởi kiện, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của hồ sơ;
 • Đưa ra phướng án cụ thể giải quyết tranh chấp, bảo vệ tối đa quyền và lợi ích chính đáng cho khách hàng;
 • Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tiến hành điều tra, phân tích, thu thập các chứng cứ cần thiết, kiểm tra đánh giá chứng cứ trước khi giao nộp trướcTòa án;
 • Soạn thảo đơn khởi kiện và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tại tòa án các cấp trong các vụ án liên quan đến quan hệ dân sự có tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại Tòa án.

Luật Vạn Phúc chuyên thực hiện dịch vụ khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VẠN PHÚC LUẬT
Trụ sở chính: 135, đường Lê Lợi, P. Hòa Phú , T.p Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại:   0650 650 7999           –          0932.350.835             –         0978 369 986
Website: www.luatvanphuc.vn                                Email:luatsu@luatvanphuc.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat