Bài viết

Hướng dẫn cách kê khai cột ‘hóa đơn’ và cột ‘chứng từ’

/
Vừa qua, Bộ Tài chính có nhận được Phiếu hỏi…

Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

/
Trường hợp Giám đốc của Công ty là cá nhân cư…

Hướng dẫn cấp mã số thuế thu nhập cá nhân

/
Công văn 896/TCT-KK ngày 08 tháng 03 năm 2016, của Tổng…

Dự thảo mới đề xuất tăng thuế môn bài

/
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định…

Tổng cục thuế tổ chức giao lưu hỏi đáp quyết toán thuế 2015

/
Ngày 11/3/2016, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp…

Đã có Ebook Thuế phiên bản mới 2016.02

/
Ebook Thuế phiên bản 2016.2 được cập nhập văn bản…

4 điểm mới quan trọng về chính sách thuế TNDN

/
Luật về thuế sửa đổi 2014, có hiệc lực ngày…

Hướng dẫn về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử

/
Cuối tháng 02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Công…

Doanh nghiệp làm được 10, thuế ăn 4 phần

/
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tổng thuế…

Lưu ý quan trọng về hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra

/
Dưới đây là những điểm cần lưu ý về hóa đơn…