Bài viết

Các trường hợp người lao động nghỉ làm việc vẫn được hưởng lương

/
Bộ luật Lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn…

Luật bảo hiểm xã hội mới đang bị “treo”

/
Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016…

Từ năm 2021 không nhận người hệ trung cấp làm trong ngành y

/
Bộ Y tế cho biết từ năm 2021, các bệnh viện,…

Sắp tới người Lao động phải đóng thêm 1% bảo hiểm tai nạn, BNN

/
Theo dự thảo Nghị định về Bảo hiểm tai nạn…

Hướng dẫn thực hiện hưởng chế độ ốm đau 2016

/
Tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Bộ Lao động - Thương…

BLĐTBXH ban hành Thông tư 58/2015, về Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

/
Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền…

Tổng hợp những thay đổi quan trọng của Luật BHXH có hiệu lực 01/01/2016

/
Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực từ ngày…

Quy định tăng lương cơ sở và lương tối thiểu vùng 2016

/
Từ ngày 01/01/2016 thực hiện tăng lương tối thiểu…

Đại gia Việt sử dụng chiêu trò gì để “né thuế TNCN”

/
Chuyển số tài sản thông qua công ty riêng là cách…