Bài viết

Khi xây dựng thang lương, bảng lương 2017

Chia sẻ file excel xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017

Khi xây dựng thang lương, bảng lương 2017 thì doanh nghiệp phải căn cứ vào Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Nghị định 153/2016/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ…
hoan thue gia tri gia tang

Bộ tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng

Vừa qua, Bộ Tài chính trả lời độc giả Trần Xuân Hoà ở Quảng Trị về nội dung liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng. Công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu gỗ từ Lào về và đã nộp…

Công văn mới hướng dẫn về thời tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Ngày 07 tháng 04 năm 2016, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số: 1434/TCT-KK về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT, cụ thể: BỘ TÀI CHÍNH                                              …

Chứng từ kế toán nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

Bộ Tài chính chính thức sửa đổi một số quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp. Theo đó, các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam…

BTC công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính thuế

Ngày 22/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 542/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế. Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ đều liên quan đến…

Thông tư 53 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC

Vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 53/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều luật của thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Nội dung…

Tổng cục thuế tổ chức giao lưu hỏi đáp quyết toán thuế 2015

Ngày 11/3/2016, Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Tổng Cục Thuế tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Quyết toán thuế 2015” tại Hà Nội.  Ông Cao Anh Tuấn – Phó Tổng…

Đã có Ebook Thuế phiên bản mới 2016.02

Ebook Thuế phiên bản 2016.2 được cập nhập văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Tác giả Ebook thuế là Thầy Đào Thụy Hưng cán bộ Cục Thuế Quảng Ninh chia sẻ. Trân trọng cám ơn…

4 điểm mới quan trọng về chính sách thuế TNDN

Luật về thuế sửa đổi 2014, có hiệc lực ngày 01/01/2015,  trong đó có 4 điểm mới quan trọng về thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp; bù trừ lỗ, chuyển lỗ;…

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) năm 2015 được thuận lợi, dễ dàng, Cục thuế Hà Nội hướng dẫn một số lưu ý khi quyết toán thuế Thu…