BTC công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính thuế

Rate this post

Ngày 22/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 542/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế.

Các thủ tục hành chính bị bãi bỏ đều liên quan đến khai và quyết toán thuế.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố 55 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Trong đó, có 1 thủ tục hành chính ở cấp chi cục thuế mới là khai thuế năm đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm.

Bên cạnh đó, có 32 thủ tục hành chính thuế sửa đổi, thay thế được Bộ Tài chính công bố, trong đó có 13 thủ tục hành chính thuộc cấp cục thuế và 19 thuộc cấp Chi cục thuế, như thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công;  khai quyết toán thuế/ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế;

Thủ tục miễn, giảm thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng nghỉ kinh doanh;  khai thuế đối với cá nhân kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh; khai thuế đối với cá nhân có tài sản cho thuê; khai thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công,…

Đặc biệt, trong 55 thủ tục hành chính thuế được công bố có 22 thủ tục bị bãi bỏ, như: khai khấu trừ thuế TNCN đối với công ty xổ số kiến thiết khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập của đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với công ty xổ số; khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khóa có yêu cầu quyết toán thuế (trường hợp hoàn trước – kiểm sau); hay thủ tục khai tạm nộp thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai; khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân chỉ có thu nhập từ kinh doanh…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat