Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 12/12/2022

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 12/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ​​về ​Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh .
Căn cứ đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh. Năm 2023 HĐND tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ: kỳ họp giữa năm và kỳ học cuối năm.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat