Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 26/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 26/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ​về Kết quả giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
Trên cơ sở xem xét Báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND tán thành nội dung Báo cáo số 55/BC-ĐGS ngày 17/07/2023 của Báo cáo của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện các chính sách thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 27/NQ-HĐND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat