Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 26/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 26/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ​về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 26/NQ-HĐND quyết định Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể là bổ sung 27 công trình, dự án thu hồi đất với diện tích 812,85 ha; điều chỉnh (tên gọi, vị trí, diện tích) 09 công trình, dự án tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐND.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 26/NQ-HĐND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat