Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 26/07/2023

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 26/07/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ​về Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2023.
Xét tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù tỉnh Bình Dương năm 2023 như sau: “2. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 22.942 biên chế.”
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 28/NQ-HĐND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat