Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 20/10/2022

Rate this post

Ngày 20/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ​về ​Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2)​​​​.
Căn cứ tờ trình của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương (lần 2) là 69.562.100.000.000 đồng. Phân bổ vốn đầu tư cho các dự án, công trình và các huyện thị xã, thành phố chủ đầu tư.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 28/NQ-HĐND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat