Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Dương ngày 20/10/2022

Rate this post

Ngày 20/10/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ​về việc Cho phép tiếp tục thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh​​​​.
Căn cứ tờ trình của UBND tỉnh và các văn bản có liên quan khác, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 27/NQ-HĐND thống nhất cho phép tiếp tục thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Nghị quyết số 27/NQ-HĐND dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat