Mẫu đơn khởi kiện dân sự mới nhất

/
 Công ty luật Vạn Phúc hướng dẫn các mẫu đơn…

Công văn mới hướng dẫn về thời tiếp nhận mẫu 06/GTGT

/
Ngày 07 tháng 04 năm 2016, Tổng cục thuế đã ban…

Chứng từ kế toán nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

/
Bộ Tài chính chính thức sửa đổi một số quy định…

Công văn hướng dẫn xử lý hình sự hành vi đánh bạc trái phép dưới 5 triệu

/
Ngày 29/3/2016, Tòa án NDTC ban hành Công văn số 80/TANDTC-PC, về…

BTC công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính thuế

/
Ngày 22/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định…

Thông tư 53 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC

/
Vừa qua, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số…

Bộ Luật dân sự mới: pháp nhân được ủy quyền cho pháp nhân

/
Ngày 24-11-2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật…

Điểm mới bộ luật hình sự năm 2015 và bộ luật tố tụng hình sự

/
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông…

Bộ luật dân sự năm 2015: một số điểm mới

/
Để bảo đảm thống nhất trong nhận thức, xây dựng…

Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

/
Trường hợp Giám đốc của Công ty là cá nhân cư…