Entries by vanphuc

Quy định mới về các đối tượng được miễn thuế xuất, nhập khẩu

Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Những quy định mới tại Nghị định này như đối tượng chịu thuế; áp dụng mức thuế suất thuế xuất […]

Chốt mức tăng lương năm 2017 là trên 10%

Liên quan tới diễn biến tăng lương tối thiểu năm 2017, Thứ trưởng Phạm Minh Huân trước đó đã nhận định: Mức tăng lương tối thiểu năm 2017 chắc chắn sẽ không thể vượt quá mức tăng 12,4 % của năm 2016. Mặc dù Hội đồng tiền lương quốc gia luôn quan tâm tới nhu […]