Cơ quan BHXH hướng dẫn về người tham gia BHYT 05 năm liên tục

Rate this post

the-bao-hiem-y-te-Vừa qua, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 1810/TB-BHXH hướng dẫn việc thanh toán trực tiếp chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở đối với người tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên. Cụ thể như sau:

Xem Hướng dẫn trình tự thủ tục hưởng chế độ ốm đau, thai sản 2016

Ví dụ 1:

  • Ông A tham gia BHYT liên tục đủ 05 năm từ ngày 31/12/2015 (Đây là thời điểm bắt đầu tính phần chênh lệch để thanh toán).
  • Tổng chi phí cùng chi trả của ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng (Lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hiện tại là 7.260.000 đồng)

Như vậy, khi ông A mang hóa đơn đến cơ quan BHXH, ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng – 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

Xem Chế độ thai sản 2016 có gì mới

Ví dụ 2:

  • Ông B tham gia BHYT liên tục đủ 05 năm từ ngày 31/5/2016.
  • Tổng chi phí cùng chi trả của ông B từ ngày 01/01/2016 đến 01/8/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó: số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 – 31/5/2016 là 5.000.000 đồng; từ ngày 01/6/2016 – 01/8/2016 là 15.000.000 đồng.

Như vậy, khi ông B mang hóa đơn đến cơ quan BHXH, ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng – 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

Người có đủ điều kiện được thanh toán nộp cho cơ quan BHXH các giấy tờ sau để được giải quyết chế độ:

  • Thẻ BHYT và Giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao)
  • Hóa đơn viện phí (bản chính).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat