Văn bản số 8826/BQL-LĐ của BQLCKCN Bình Dương ngày 03/01/2023

Rate this post

Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Văn bản số 8826/BQL-LĐ về việc thời gian hiệu lực của Nghị quyết 105/NQ-CP.
Căn cứ Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/09/2021 của Chính Phủ, Ban quản lý các KCN Bình Dương ban hành văn bản số 8826/BQL-LĐ thông báo các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp được biết quy định tạo điều kiện thuận lợi về lao động, chuyên gia của Nghị quyết 105/NQ-CP được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022.
Từ ngày 01/01/2023 các doanh nghiệp thực hiện quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Văn bản số 8826/BQL-LĐ dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat