Văn bản số 7889/BQL-MT của BQLCKCN Bình Dương ngày 05/12/2022

Rate this post

Ngày 05/12/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Văn bản số 7889/BQL-MT về việc Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022.
Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường và tổng hợp báo cáo hằng năm cho UBND tỉnh, Ban quản lý các KCN Bình Dương ban hành văn bản số 7889/BQL-MT đề nghị các doanh nghiệp trong KCN báo cáo công tác BVMT năm 2022 và gửi về BQL trước ngày 15/01/2023.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi văn bản số 7889/BQL-MT dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat