Thông báo số 05/TB-BQL của BQLCKCN Bình Dương ngày 03/01/2023

Rate this post

Ngày 03/01/2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Thông báo số 05/TB-BQL về các nội dung liên quan thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong Khu công nghiệp.
Căn cứ Luật Xây dựng, Luật quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban quản lý các KCN Bình Dương ban hành Thông báo số 05/TB-BQL thông báo tạm ngưng thực hiện thủ tục thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ/ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong Khu công nghiệp; tiến hành thẩm định và phê duyệt đồ án/ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án trong Khu công nghiệp mà không phải thông qua bước thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ/ nhiệm vụ điều chỉnh.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Thông báo số 05/TB-BQL dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat