Văn bản số 2744/BQL-LĐ của BQLCKCN Bình Dương ngày 01/07/2022

Rate this post

Ngày 01/7/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ban hành Văn bản số 2744/BQL-LĐ về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu năm 2022 theo Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ.
Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban quản lý các KCN Bình Dương ban hành Văn bản số 2744/BQL-LĐ hướng dẫn một cách cụ thể và chi tiết mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động tại Vùng I từ ngày 01/07/2022 là 4.680.000 đồng/ tháng, mức lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng/ giờ.
Mời quý bạn đọc cùng theo dõi Văn bản số 2744/BQL-LĐ dưới đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat