Nhận chuyển nhượng dự án hưởng ưu đãi thuế như thế nào?

Rate this post

Công ty TNHH Thương mại số 1 (Quảng Trị) nhận chuyển nhượng Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung tại Khu công nghiệp Nam TP. Đông Hà và đã có Giấy chứng nhận đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp. Vậy, Công ty được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế như thế nào?

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điểm c, Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“Đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư lần đầu của doanh nghiệp…”.

Tại Điểm a, Khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 6, Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

“… Dự án đầu tư mở rộng quy định tại điểm này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP”.

Căn cứ các nội dung quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Thương mại số 1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số: 3200102050 ngày 6/2/1999, nay Công ty nhận chuyển nhượng Dự án nhà máy sản xuất gạch không nung Minh Đức do ông Phan Văn Dũng làm Giám đốc, đại diện pháp luật tại Khu công nghiệp Nam TP. Đông Hà thì việc nhận chuyển nhượng dự Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung Minh Đức của Công ty TNHH Thương mại số 1 không hình thành doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới nên không thuộc diện Dự án đầu tư mới.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 0026853356 thay đổi lần thứ nhất ngày 7/4/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp cho Công ty TNHH Thương mại số 1 với tổng vốn Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung Minh Đức là: 18.230.000.000 đồng và đầu tư tại Khu công nghiệp Nam TP. Đông Hà.

Do đó, dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung Minh Đức của Công ty TNHH Thương mại số 1 không thuộc diện Dự án đầu tư mở rộng nên dự án này của Công ty không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Dự án đầu tư mở rộng.

Về thuế giá trị gia tăng, sản phẩm gạch không nung thuộc diện chịu thuế suất thuế GTGT 10%.

Về miễn, giảm tiền thuê đất, Công ty được miễn, giảm tiền thuê đất theo nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 2 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 0026853356 ngày 7/4/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị.

Quý khách vui lòng xem thêm tại đây: 7 sai lầm người làm nghề Kế toán cần tránh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat