Điều chỉnh dự án đầu tư chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình

Rate this post

Điều chỉnh dự án đầu tư chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình là thủ tục cần thực hiện khi khi dự án đầu tư có sự thay đổi. Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư đối với dự án đầu tư đã thực hiện trước khi tổ chức lại. 

 

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện việc tổ chức lại làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo hai bước:

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai

Bước 1: Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư gồm các giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;
  • Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

Xem thêm: Thủ tục điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương

Luật Vạn Phúc Lộc tư vấn thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế cho các doanh nghiệp đầu tư tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Nếu quý khách cần được tư vấn hoặc có yêu cầu về dịch vụ vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat