Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

5/5 - (1 bình chọn)

Nhu cầu thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai cũng đang được tăng cao. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình, thủ tục thực hiện, Luật Vạn Phúc Lộc chia sẻ đến bạn đọc dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai qua bài viết dưới đây.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Thủ tục thành lập công ty được xem là thủ tục pháp lý được thực hiện tại cơ quan quản lý, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định Luật đầu tư 2020: “Công ty có vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”. Nhà đầu tư nước ngoài được hiểu là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam theo các hình thức như sau:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế.
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.
 • Thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Bình Dương, Đồng Nai có thể lựa chọn một trong các hình thức để đầu tư như trên, trong đó thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai là một trong các hình thức đang được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

Quý khách hàng có thể tham khảo dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai của Luật Vạn Phúc Lộc.

Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ?

Để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về tiếp cận thị trường: Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường theo quy định. Điều kiện tiếp cận thị trường là điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng để đầu tư vào các ngành, nghề thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường theo quy định của luật Đầu tư bao gồm: Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường; Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.
 • Trước khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Năng lực tài chính của cá nhân thể hiện số dư tài khoản ngân hàng và đối với tổ chức thể hiện tại báo cáo tài chính/ Số dư tài khoản của tổ chức trong những năm gần nhất.
 • Nhà đầu tư có địa điểm và mặt bằng thực hiện dự án (có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp đối với mặt bằng như Hợp đồng thuê nhà xưởng, văn phòng,…).
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận hoạt động nếu là tổ chức.
 • Nhà đầu tư thuộc đối tượng được phép đầu tư vào Việt Nam theo quy định chính sách WTO và đầu tư những ngành nghề không bị cấm theo quy định của pháp luật.

Quý khách hàng có thể xem thêm về thủ tục thành lập công ty có yếu tố nước ngoài

Quy trình thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai có sự khác biệt so với thủ tục thành lập công ty trong nước. Muốn thành lập công ty trong nước thì chỉ cần đăng ký thành lập doanh nghiệp là đã có thể đi vào hoạt động nhưng đối với công ty nước ngoài không thuộc trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương thì khách hàng cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư tiến hành thuê đất, thuê xưởng, thuê văn phòng để thực hiện dự án

Nhà đầu tư cần tìm kiếm địa điểm thực hiện dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luậtbằng cách thuê đất của Khu công nghiệp, thuê xưởng có sẵn đối với các công ty hoạt động ngành nghề sản xuất hoặc thuê văn phòng đối với các công ty hoạt động ngành nghề thương mại.

Bước 2: Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận, xử lý, trả kết quả hồ sơ đăng ký đầu tư, cập nhật tình hình xử lý hồ sơ và cấp mã số cho dự án đầu tư qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trừ trường hợp quy định của Luật đầu tư.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định luật đầu tư.
 • Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án: thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập; tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Hợp đồng thuê trụ sở, Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê.

Bước 3. Thủ tục thành lập công ty sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Về căn bản, thủ tục thành lập công ty nước ngoài cũng giống thủ tục thành lập công ty trong nước. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải lựa chọn loại hình công ty phù hợp, sau đó soạn hồ sơ tương ứng để nộp tại cơ quan có thẩm quyền.

1. Lựa chọn loại hình công ty phù hợp

 • Công ty TNHH 02 thành viên trở lên: là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên và tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp. Được phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật.
 • Công ty TNHH 1 thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữuvà tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ công ty. Công ty không được phát hành cổ phần nhưng được phát hành trái phiếu theo quy định.
 • Công ty Cổ phần: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đavà chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp; Cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.
 1. Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Bản sao: Giấy tờ pháp lý của cá nhân (người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền; Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định.

Hồ sơ đăng ký đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao:  Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo pháp luật; Giấy tờ pháp lý thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định.

Bước 4: Các công việc phải làm sau khi thành lập công ty

Sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xong thì phải thực hiện thủ tục như doanh nghiệp Việt Nam để đi vào hoạt động. Vậy các nội dung cụ thể mà công ty cần làm là gì ? Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai cung cấp các dịch vụ:

 • Khắc con dấu;
 • Đặt chữ ký số;
 • Kê khai và đóng thuế môn bài;
 • Đặt biển công ty;
 • Đăng kýsử dụng hóa đơn;
 • Mở tài khoản ngân hàng và tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của công ty.

Bước 5: Xin các loại giấy phép con

Thời gian sử dụng dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai tiến hành thủ tục thành lập công ty trình tự thời gian như sau:

 • Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 30 đến 45 ngày làm việc;
 • Làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 3 đến 5 ngày làm việc;
 • Khắc dấu. Thực hiện thủ tục này thường là 3 ngày làm việc;
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong vòng 1 ngày làm việc;
 • Kê khai đóng thuế môn bài thường từ 5 đến 10 ngày làm việc.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai của Luật Vạn Phúc Lộc

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai là thế mạnh của Luật Vạn Phúc Lộc. Chúng tôi luôn thực hiện thủ tục và quy trình cũng như chi phí thành lập công ty tuân thủ theo quy định, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai tại công ty chúng tôi không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn đảm bảo nâng cao chất lượng hiệu quả tiến hành, tiết kiệm chi phí cho đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai của Luật Vạn Phúc Lộc mang nhiều ưu điểm như:

Tư vấn thành lập công ty có vốn nước ngoài hoàn toàn miễn phí

 • Tư vấn về loại hình công ty cũng như cơ cấu tổ chức;
 • Tư vấn pháp lý về các chức danh quản lý;
 • Tư vấn quản lý hoạt động và điều hành công ty;
 • Tư vấn phương thức góp vốn; Quyền và nghĩa vụ của thành viên tham gia góp vốn;

Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp yêu cầu tư vấn cũng như giấy tờ khách hàng cung cấp

 • Trên cơ sở yêu cầu và giấy tờ khách hàng cung cấp, luật sư của Luật Vạn Phúc sẽ phân tích, đánh giá sự hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện theo quy định;
 • Nếu khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, trao đổi với đối tác thành lập công ty có vốn nước ngoài, Luật Vạn Phúc Lộc luôn sẵn sàng tham gia theo đúng yêu cầu của khách hàng;
 • Chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục dịch thuật công chứng các giấy tờ có liên quan.

Quý khách hàng đang mong muốn tìm một đơn vị cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương, Đồng Nai giá rẻ, uy tín, chuyên nghiệp vui lòng liên hệ với Luật Vạn Phúc Lộc để được hướng dẫn chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat