Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại Bình Dương

Rate this post

Hộ kinh doanh cá thể nếu muốn hoạt động kinh doanh theo nghành nghề mà mình lựa chọn thì phải đăng ký kinh doanh theo đúng quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh .

Hộ kinh doanh thường do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm tất cả các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

Công ty Luật Vạn Phúc đã nhận được nhiều câu hỏi của quý khách liên quan đến đăng ký hộ kinh doanh như: thực hiện đăng ký hộ kinh doanh ở đâu? thành phần hồ sơ cần những giấy tờ gì? thời hạn giải quyết bao lâu?Qua bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải hết các vướng mắc của quý khách về trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể:

I. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể ( Điều 71 Nghị Định 78/2015/NĐ-CP)

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giy đnghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Nội dung Giấy đnghị đăng ký hộ kinh doanh gm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh”.

II. Những vấn đề cần lưu ý khi thành lập hộ kinh doanh cá thể

Khi thành lập hộ kinh doanh cá thể quý khách cần lưu ý về quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể quy định tại chương VIII Nghị định 78/2015/NĐ-CP:

  • Đại diện cho hộ kinh doanh có thể là chủ hộ hoặc thành viên trong hộ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  •  Phải có một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh;
  • Chỉ được sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
  • Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định.
  • Đặt tên hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi huyện;
  • Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh tại đây.

Nếu quý khách chưa rõ hoặc có nhu cầu dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng chúng tôi để được cung cấp dịch vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat