Thủ tục gửi thang, bảng lương áp dụng từ 21/12/2015

Rate this post

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa công bố thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH . Trong đó quy định thủ tục hành chính cấp huyện ” thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”, cụ thể:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quả lý nhà nước về lao động cấp huyện;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký

  1. Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện;
  2. Thành phần hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.
  3. Đối tượng thực hiện thủ tục: Người sử dụng lao động.
  4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính và Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không quy định
  5. Phí, lệ phí: Không có
  6. Yêu cầu, điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Để xem chi tiết bộ thủ tục hành chính chính lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động vui lòng lick tải về Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat