Bài viết

luật hình sự mới nhất, bổ sung mới nhất

Nhiều người thoát án tử hình nhờ bộ luật hình sự sửa đổi

/
Ngày 21/11/2015, Quốc hội ban hành Nghị quyết 109/2015/QH13…

Bộ luật hình sự sửa đổi có hiệu ngày 01/07/2016

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội phạm và…
tu-van-luat,toi-hiep-dam

Indonesia ra luật thiến kẻ hiếp dâm

/
Bà Yohana Yembisa Bộ trưởng Phụ nữ và bảo vệ trẻ…