Bộ luật hình sự sửa đổi có hiệu ngày 01/07/2016

Rate this post

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội phạm và hình phạt gồm 26 chương, 426 điều, lần sửa đổi này có thêm nhiều quy định thêm một số tội danh như:

Bỏ hình phạt tử hình đối với bảy tội danh

  • Bỏ Tội cướp tài sản; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Tội chiếm đoạt chất ma túy; Tội phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; Tội chống mệnh lệnh; Tội đầu hàng địch.

Thêm các tội danh mới liên quan đến

  • Bổ sung quy định trách nhiệm hình sự và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân (Điều 2; Điều 8; Điều 33; Điều 75).
  • Tội trốn thuế được quy định rõ các hành vi bị xem:

– Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

 – Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán…

  • Người chuẩn bị phạm tội giết người, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm;
  • Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;
  • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi;
  • Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi;
  • Tội đánh tráo người dưới 01 tuổi;
0932350835
wechat