Bài viết

Dieu kien, thu tuc tuyen bo mot nguoi mat tich

Trình tự, thủ tục tuyên bố một người mất tích

/
Việc khởi kiện yêu cầu tuyên bố một người…
dieu kien, thu tuc tuyen bo mot nguoi da chet

Điều kiện, thủ tục tuyên bố một người đã chết

/
Việc chứng minh một người đã chết hay chưa rất…