Bài viết

Cản trở người khác ly hôn có phạm tội không?

/
Tôi muốn hỏi: Hai vợ chồng tôi kết hôn từ năm…

Ngoại tình xử phạt thế nào?

/
Thế nào là ngoại tình Ngoại tình là cụm…