Bài viết

quy dinh xu phat vi pham ve hoa don quan ly thue niem yet gia

Quy định mới về xử phạt phạt vi trong lĩnh vực thuế, phí, hóa đơn

/
Nghị định 49/2016/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực…
Quy trinh hoàn thue xuat nhap khau

Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu từ ngày 02/07/2016

/
Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh…

Các khoản phụ cấp không phải tính thuế thu nhập cá nhân

/
Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC…
tong hop van ban thue

Ebook tổng hợp văn bản thuế 2016

/
Công ty Luật Vạn Phúc xin chia sẻ Ebook tổng hợp…