Ebook tổng hợp văn bản thuế 2016

Rate this post

Công ty Luật Vạn Phúc xin chia sẻ Ebook tổng hợp tất cả văn bản lĩnh vực thuế mới nhất ( Phiên bản 2016), ebook này thuộc bản quyền của Thầy Đào Thụy Hưng ( Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời Luật Vạn Phúc xin cảm ơn Bác Lê Minh Trí là người được thầy Đào Thụy Hưng ủy quyền phát hành phổ biến book thuế phiên bản 2016.

Ebook tổng hợp văn bản thuế 2016 có nhiều Nghị định, Thông tư mới như:

  • Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015, Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng;
  • Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015, Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông tư số 195/20 15/TT- BTC ngày 24/11/2015 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt…

Tải về ebook văn bản thuế 2016.

Thời gian tới công ty Luật Vạn Phúc cung cấp miễn phí tới quý khách hàng các văn bản tiếng anh trong các lĩnh vực luật thuế, luật kế toán, luật lao động, luật doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat