Quy trình hoàn thuế xuất nhập khẩu từ ngày 02/07/2016

Rate this post

Hỏi: Doanh nghiệp chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Được biết ngành hải quan mới ban hành quy định về quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xin hỏi quy trình cụ thể như thế nào?

Từ ngày 2/7 tới, Quyết định 1780/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2016 của Tổng cục Hải quan quy định Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế mới đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bắt đầu có hiệu lực, thay thế Quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Quyết định 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008. Theo đó, Quy trình hoàn thuế, không thu thuế gồm các bước sau:

– Tiếp nhận hồ sơ.

– Phân loại và phân công xử lý hồ sơ.

– Kiểm tra hồ sơ thuộc loại hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau.

– Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

– Hoàn thuế, không thu thuế.

– Thanh khoản và cập nhật thông tin.

– Lưu trữ hồ sơ, thông tin.

– Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hạch toán kế toán.

– Báo cáo số liệu hoàn thuế, không thu thuế.

Quy trình này áp dụng đối với thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat