Bài viết

Bộ luật hình sự sửa đổi có hiệu ngày 01/07/2016

Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội phạm và…
tu-van-luat,toi-hiep-dam

Indonesia ra luật thiến kẻ hiếp dâm

/
Bà Yohana Yembisa Bộ trưởng Phụ nữ và bảo vệ trẻ…