So sánh danh mục tài khoản kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC

Rate this post

Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/8/2016. 

Sau đây là bảng so sánh về danh mục tài khoản kế toán giữa Thông tư 133/2016/TT-BTC (doanh nghiệp vừa và nhỏ) với Thông tư 200/2014/TT-BTC(doanh nghiệp lớn).

Thông tư 133/2016/TT-BTC thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC; đồng thời bãi bỏ những quy định trái với Thông tư này.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat