Đóng Bảo hiểm y tế trên 5 năm khi khám chữa bệnh được quyền lợi nào?

Rate this post

Hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm, nhưng trên thẻ bảo hiểm y tế không in dòng “Thời điểm đủ 05 năm liên tục. Vậy tôi có phải làm thủ tục xin đổi lại thẻ Bảo hiểm y tế không? Nếu cần, tôi phải làm những thủ tục gì? Và sau khi nhận được thẻ có in dòng “Thời điểm đủ 05 năm liên tục thì tôi có được hưởng quyền lợi khác nào so với thẻ Bảo hiểm y tế bình thường?

Trả lời:

Trường hợp bạn tham gia Bảo hiểm y tế ( gọi tắt BHYT) liên tục từ đủ 05 năm trở lên nhưng trên thẻ BHYT không có dòng “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…./…./…….”, bạn cần lập hồ sơ để đổi lại thẻ BHYT có dòng thời điểm đủ 05 năm liên tục nộp tại cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHYT.

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại, đổi thẻ (mẫu D01-TS, 01 bản/ người);
  • Thẻ BHYT cũ còn giá trị;
  • Giấy tờ có liên quan đến mức hưởng quyền lợi cao hơn (Bản sao có chứng thực);
  • Bản chính “ Giấy xác nhận tham gia BHYT” do BHXH tỉnh/thành phố khác cấp nếu có quá trình tham gia BHYT trước đó ở tỉnh/thành/ phố khác.

 

Khi thẻ tham gia BHYT liên tục 05 năm được hưởng quyền lợi

Theo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, từ 1/1/2015, các trường hợp người có Thẻ BHYT đã tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 6.900.000 đồng) thì sẽ được hưởng 100% chi phí KCB.

Ngoài ra tại Khoản 1, điểm d, Điều 9 Quyết định 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam cũng hướng dẫn:

“Trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm thì được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT”.

Bạn cần những điều kiện gì để nhận được quyền lợi ở quy định này?

  • Thẻ BHYT của bạn đã đủ thời hạn tham gia liên tiếp 5 năm và có dòng chữ như ở hình trên.
  • Số tiền cùng chi trả chi phí KCB đúng tuyến trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (khoảng 6.900.000 đồng). Lưu ý là chi phí này chỉ tính trong cùng 1 năm.

1 những suy nghĩ trên “Đóng Bảo hiểm y tế trên 5 năm khi khám chữa bệnh được quyền lợi nào?

  1. Phạm Tân Thành nói:

    Tôi là giáo viên công tác tại xã Tân Thành thuộc huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Tôi thấy trong danh sách đính kèm các xã được hưởng ché độ 135 giai đoạn 2016-2020 có xã của chúng tôi. Vậy tôi có được hưởng chính sách chế đọ của chương trình 135 hay không? Vì cho đến nay đã hơn nửa năm nhưng chúng tôi chưa nhận được gì từ chính sách này cả?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat