Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Bình Dương

Rate this post

Trong lúc Quý khách đang thắc mắc về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Bình Dương cần những giấy tờ gì? Thủ tục, Hồ sơ soạn như thế nào cho hợp lý để được Sở kế hoạch và Đầu Tư chấp nhận. Công ty Luật Vạn Phúc Luật  Lộc xin được hướng dẫn như sau:

 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ về chi nhánh, văn phòng đại diện như sau: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp; Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”.

Các trường hợp để chấm dứt hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện:

 • Thứ nhất, Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp đó.
 • Thứ hai, Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh .

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện bao gồm:

 1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.
 2. Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động
 5. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
 6. Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện.

Dịch vụ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Bình Dương của Công ty Luật Vạn Phúc Lộc:

 1. Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 2. Soạn thảo hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 3. Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục và nhận kết quả giao lại cho khách hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat