Danh sách các xã đặc biệt khó khăn 2017, chương trình 135

Rate this post

Ngày 20/06/2017, Chính phủ vừa ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an tòan khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. 

xã đặc biệt khó khăn 2017
xã đặc biệt khó khăn 2017

Theo đó, phê duyệt danh sách 2139 xã thuộc 46 tỉnh, cụ thể:

– Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư  2103 xã của 44 tỉnh;

– Ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Quyết định 900/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/6/2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat