Đã có quy định mới về hộ chiếu, xuất cảnh, nhập cảnh

Rate this post

Ngày 31/12/2015, Bộ Bộ Công an, đã ban hành Nghị định hợp nhất số 07/VBHN-BCA quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Nghị định quy định về gia hạn hộ chiếu và các giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh như hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Nghị định quy định về gia hạn hộ chiếu và các giấy tờ cấp cho công dân Việt Nam để xuất cảnh, nhập cảnh như hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông.

Theo đó, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có giá trị không quá năm năm tính từ ngày cấp. Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn giá trị dưới một năm thì được gia hạn một lần, tối đa không quá ba năm; khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Hộ chiếu phổ thông có giá trị không quá 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Hộ chiếu phổ thông còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.

Trẻ em dưới chín tuổi được cấp chung vào hộ chiếu phổ thông của cha hoặc mẹ nếu có đề nghị của cha hoặc mẹ trẻ em đó. Trong trường hợp này, hộ chiếu có giá trị không quá năm năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Hộ chiếu ngoại giao cấp cho con dưới 18 tuổi của những người thuộc diện quy định tại khoản 10 Điều 6 nghị định này và hộ chiếu công vụ cấp cho con dưới 18 tuổi của nhân viên cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, phóng viên thông tấn và báo chí nhà nước của Việt Nam thường trú ở nước ngoài quy định tại khoản 4 Điều 7 của nghị định này có thời hạn 1-5 năm tính từ ngày cấp cho đến khi người con đó đủ 18 tuổi và không được gia hạn. 
Nghị định quy định hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ không cấp cho những người thuộc diện quy định tại Điều 6, Điều 7 của nghị định này khi được cử đi học tập ở nước ngoài với thời hạn trên sáu tháng. Giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, giấy thông hành hồi hương có giá trị không quá 12 tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Giấy thông hành có giá trị không quá sáu tháng tính từ ngày cấp và không được gia hạn.

Hộ chiếu thuyền viên được tăng giá trị từ năm năm lên 10 năm tính từ ngày cấp và không được gia hạn. Nếu hộ chiếu thuyền viên còn hạn thì được cấp lại, khi hết hạn thì làm thủ tục cấp mới.   

Công dân Việt Nam đang ở trong nước thuộc diện đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ quy định tại Điều 6 và Điều 7 của nghị định này, khi đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ nộp một bộ hồ sơ tại Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ TP.HCM (Bộ Ngoại giao) hoặc tại cơ quan Ngoại vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Điều 21. Công dân Việt Nam ở trong nước chưa được xuất cảnh nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  1.  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến công tác điều tra tội phạm.
  2. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án hình sự.
  3. Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án dân sự, kinh tế; đang chờ để giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh tế.
  4. Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ nộp thuế và những nghĩa vụ khác về tài chính trừ trường hợp có đặt tiền, đặt tài sản hoặc có biện pháp bảo đảm khác để thực hiện nghĩa vụ đó.
  5. Vì lý do ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan.
  6. Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
  7. Có hành vi vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh theo quy định của Chính phủ.
(Theo Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BCA Nghị định quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN).

Tuyến Phan

Theo PLO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat