Công văn hướng dẫn tạm thời việc thực hiện chế độ BHXH từ 01/01/2016

Rate this post

Ngày 31/12/2015, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 5435/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ 01/01/2016.

Theo đó, ban hành các mẫu mới; sửa đổi, bổ sung các mẫu sau:

  • Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70a-HD).
  • Danh sách giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (mẫu C70b-HD).
  • Biên bản họp của các thân nhân về việc lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (mẫu số 09C-HSB).
  • Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN (mẫu số 13-HSB).
  • Tờ khai của nhân thân theo mẫu số 09A-HSB.
  • Quyết định về việc hưởng trợ cấp BHXH một lần theo mẫu số 07B-HSB.
  • Quyết định về việc hưởng trợ cấp tử tuất một lần theo mẫu 08D-HSB.
  • Bản quá trình đóng BHXH theo các mẫu số 04D-HSB và 04G-HSB.

Đồng thời, Công văn 5435/BHXH-CSXH còn bãi bỏ một số thành phần hồ sơ ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH năm 2014.

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat