Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

Rate this post

Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật là ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần tuân thủ các quy định tại Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật 2013 và văn bản Thông tư hướng dẫn. Qua bài viết này Luật Vạn Phúc giúp quý khách biết được về trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật.

Bãi bỏ ba điều kiện về xin cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

Trước đây để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn thuốc bảo vệ thực vật cần phải đáp ứng các điều kiện về nhân lực, địa điểm kinh doanh, điều kiện trang thiết bị. Tuy nhiên từ 01/07/2016 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

 Quyết định 2655/QĐ-BNN-PC về bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh tại văn bản quy phạm pháp luật thì ba điều kiện này được bãi bỏ.

Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

  1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
  2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  3. Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;

Quy trình cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

  1. Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ

Sau khi quy khách nộp hồ sơ theo quy định trên, chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố thẩm định trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

       2. Thực hiện đánh giá tại cơ sở xin cấp giấy

Cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh quyết định thành lập Đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá thực tế. Đoàn đánh giá thông báo bằng văn bản cho cơ sở về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 05 ngày.

3. Thực hiện cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật

Sau khi tiến hành đánh giá tại cơ sở, Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xem xét kết quả thẩm định hồ sơ và kết quả đánh giá để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:

  • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, kết quả đánh giá đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cho cơ sở.
  • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Luật Vạn Phúc là công ty chuyên thực hiện dịch vụ tư vấn, thực hiện xin cấp giấy chứng nhận bán buôn thuốc bảo vệ thực vật tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước. Qúy khách có nhu cầu cung cấp dịch vụ vui lòng liên hệ được tư vấn hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat