Cần lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016 cho năm 2015

Rate this post

Sắp tới ngày phải Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 xin lưu ý một số nội dung sau để mọi người thực hiện việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 một cách thuận lợi và đúng pháp luật.

1. Căn cứ pháp lý

Việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2015 sẽ căn cứ vào các văn bản sau:

 1. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007
 2. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
 3. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
 4. Nghị định 65/2013/NĐ-CP
 5. Nghị định 91/2014/NĐ-CP
 6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP
 7. Thông tư 111/2013/TT-BTC
 8. Thông tư 119/2014/TT-BTC
 9. Thông tư 128/2014/TT-BTC
 10. Thông tư 151/2014/TT-BTC
 11. Luật quản lý thuế 2006
 12. Luật quản lý thuế sửa đổi 2012
 13. Nghị định 83/2013/NĐ-CP
 14. Thông tư 156/2013/TT-BTC
 15. Thông tư 26/2015/TT-BTC
 16. Thông tư 80/2012/TT-BTC
 17. Các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài chính
 18. Quyết định 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011
 19. Công văn 3228/TCT-KK ngày 12/8/2014
 20. Quyết định 329/QĐ-TCTngày 27/3/2014
 21. Các văn bản hướng dẫn khác của Tổng cục Thuế
 22. Các văn bản hướng dẫn khác của Cục Thuế

2. Văn bản hướng dẫn việc Quyết toán thuế 2015

Thường thì mỗi năm Tổng cục Thuế hoặc/và Cục Thuế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương sẽ ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện Quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

3. Tham khảo văn bản

Bạn đọc có thể tham khảo qua Công văn 7850/CT-TNCN ngày 02/3/2015 hướng dẫn quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm 2014 và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành để thực hiện tốt việc Quyết toán thuế cho năm nay.

Thanh Hữu

Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0932350835
wechat